NLSek’s arbetsmiljöombud arbetar för att behålla och i vissa fall förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på campus.
Den fysiska arbetsmiljön kan beröra frågor som gäller bland annat lokaler, ventilation eller om något går sönder, exempelvis mikrovågsugnar, lampor eller liknande.

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om arbetsförhållanden som skapar risk för den psykiska hälsan, t.ex. trivsel, trakasserier och/eller diskriminering samt utsatthet på grund av andra studenter eller lärare.
Känsliga ärenden behandlas på ett sätt som ska kännas tryggt för dig som student och den information du delar med dig av kommer inte tas vidare till någon annan utan din tillåtelse. AMO finns där som en trygg punkt om du vill ha stöttning i hur du kan ta ditt ärende vidare och finns som en hjälp på vägen med hur du gör detta. 


Vill du ha hjälp av arbetsmiljöombudet finns mailen här:
arbetsmiljoombudnlsek@gmail.com