Studiementor HT-2021

Du som vill ha ett viktigt uppdrag och som vill meritera dig extra för läraranställning samt vara ett stöd för nya lärarstudenter.   Ta chansen att ansöka om att få vara studiementor HT-21.   Ansökningsperioden är förlängd till den 1/5 Ansök via Forms på programsidan i Lisam   Fritidshem: Ansök om att få bli studiementor! […]

Read more
Här kan ni ansöka om att bli studentrepresentanter!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1RDNZlUz6ZrhHe2PmjX3WwSm_Yz56Ejqh1Dz3uQTw9TU%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR1wuh_73Czd2PPjJUkidjBp5_A8qaHoG1I0BTWjNZHHx0LDC8fvs0Jztz0&h=AT0PolH4zT8xDqMgPWEHHtuGk7UYtHQ-Zhs2AYi7q6CTrRn2XcdJ7U-gqXVgHxGUOh_Fc5AZHAaVaERMpUvHpUeYTLC6j-saStmDm9AkgQZOUmh5SgWNZVb1MiZcn7IzNYHxQg    

Read more