LärSex & NLNU

Det här är vårat utskott LÄRsex!
Det är ett mästeri, alltså ett sammanslaget fadderi och festeri!

 

Det här är vårt utskott NLNU
Länken mellan Norrköpings Lärarsektion och näringslivet.

Bilder kommer snart