Mästeriet LÄRsex

Vi har ett utskott i Norrköpings lärarsektion:

LÄRsex!
Det är ett mästeri, alltså ett sammanslaget fadderi och festeri!