LÄRsex & NLNU

Vi har två utskott i Norrköpings lärarsektion:

LÄRsex!
Det är ett mästeri, alltså ett sammanslaget fadderi och festeri!

NLNU
Norrköpings lärarsektions näringslivstutskott, Länken mellan Norrköpings Lärarsektion och näringslivet.