NLSek arbetar för att du som lärarstudent ska få en så bra tid på universitetet som möjligt. Vår verksamhet kretsar kring:

Utbildningsbevakning

För att öka den redan goda kvalitén vid lärarprogrammet i Norrköping arbetar NLSek för att göra det möjligt för samtliga lärarstudenters tankar och åsikter kring utbildningen. Detta gör vi genom att utse aktiva studenter vid programmet som tillsammans med programledningen diskuterar frågor och möjliga lösningar kring utbildningen. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till: utbildningsbevakare@nlsek.se
Du kan läsa mer här

Arbetsmiljö

NLSek’s arbetsmiljöombud arbetar för att behålla och i vissa fall förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön berör bl.a. lokaler, ventilation och resvägar. Den psykosociala arbetsmiljön berör arbetsförhållanden som skapar risk för den psykiska hälsan, t.ex. trivsel och ledarskap. Vill du hjälp av arbetsmiljöombudet kontakta dem här: arbetsmiljoombud@nlsek.se
Du kan läsa mer här

Studiesocialt

För att underlätta de studiesociala åtagandena utanför studierna har NLSek tillsatt utskottet, mästeriet LÄRsex. Detta mästeri kommer arrangera aktiviteter för er studenter utanför den schemalagda studietiden.
Vi har även ett till utskott: NLNU –  Näringslivsutskottet är länken mellan Norrköpings Lärarsektion och näringslivet. De är de som andordnar bland annat Lärarnas Dag.
Du kan läsa mer om LÄRsex här och mer om Näringslivsutskottet, NLNU.