NLSek är en del av Liu:s Gröna Sektioner!

Uppdraget för Grön Sektionsansvarig i NLSek handlar om ett kontinuerligt arbete under årets gång.
Det stora fokusområdet är att se till att NLSek och utskotten tillämpar ett miljötänk i arbetet samt uppmuntrar medlemmarna att göra detsamma.
Gröna Sektioner måste miljöanpassa sin verksamhet. Exempel på det är att på event och pubar ansvara för att skräp sorteras på korrekta sätt. Det handlar även om att sprida kunskap om miljö och att det inte behöver vara tråkigt utan kan ske på roliga sätt som exempelvis, skräpplockardagar!

Vill du komma i kontakt med grön sektionsansvarig hittar du mailen här: gronsektion.nlsek1@gmail.com