Om du har några frågor eller skulle vilja komma i kontakt med oss, går det bra att göra det på dessa mailadresser.

Ordförande Alexander : ordforande@nlsek.se
Vice ordförande Gustav: viceordforande@nlsek.se
Utbildningsbevakning Ida: utbildningsbevakare@nlsek.se
Arbetsmiljöombud Edvard : arbetsmiljoombud@nlsek.se
Grön sektion Maria: gronsektion@nlsek.se
Webbansvarig Pernilla: webbansvarig@nlsek.se
Kassör My: kassor@nlsek.se
Studentkorrespondent: studentkorrespondent@nlsek.se
Aktivitetsansvarig Julia : aktivitetsansvarig@nlsek.se
Lärarnas dag NLNU: lararnasdag@nlsek.se
Logistikansvarig Malin: logistikansvarig@nlsek.se
Klädesansvarig Henrik: ledarmot@nlsek.se
Utskottsrepresentant Matilda: General@larsex.com

Orgnr; 802489-1262

Norrköpings Lärarsektion
Kårhuset Trappan
Västgötegatan 15
602 21 Norrköping