Kontakt

Om du har några frågor eller skulle vilja komma i kontakt med oss, går det bra att göra det på dessa mailadresser.

Ordförande Maria: ordforande@nlsek.se
Utbildningsbevakning Josefin & Swärd: utbildningsbevakare@nlsek.se
Arbetsmiljöombud Pernilla: arbetsmiljoombud@nlsek.se
Grön sektion Becka: gronsektion@nlsek.se
Webbansvarig Ellinor: webbansvarig@nlsek.se
Kassör Ellinor: kassor@nlsek.se
Vice ordförande: viceordforande@nlsek.se
Studentkorrespondent Matilda: studentkorrespondent@nlsek.se
Aktivitetsansvarig Sarah & Janicka: aktivitetsansvarig@nlsek.se
Lärarnas dag NLNU: lararnasdag@nlsek.se
Logistikansvarig Becka: logistikansvarig@nlsek.se
Ledamot Oscar: ledamot@nlsek.se

Becka, Maria, Pernilla, Henrik, Oskar, Janicka 
Swärd, Josefin, Sarah, Ellinor, Matilda