Ett studentärende skickar du som student om du upplever problem, har åsikter eller frågor om din utbildning.


Det kan vara allt från orättvis bedömning på en tentamen till förbättringsförslag i en kurs.
Om du har en åsikt eller en fråga kring din utbildning maila till NLSeks utbildningsbevakare som sedan hjälper dig vidare med ärendet.

Mail till NLSeks Utbildningsbevakare:

utbildningsbevakare.nlsek@gmail.com