Det är vi som är Norrköpings Lärarsektion, även kallad NLSek.

Vi är en studentförening som arbetar för att alla lärarstudenter
ska få en bra tid på universitetet och Campus Norrköping.
Vi representerar inte bara lärarutbildningar i Norrköping utan även de
decentraliserade utbildningarna som finns på Campus i Katrineholm, Motala,
Nyköping, Ronneby, Vimmerby och Västervik.
Vår verksamhet inriktar sig på det studiesociala, utbildningsbevakning &
arbetsmiljö.

Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss? Maila gärna!

Ordförande Ellen G: ordforande.nlsek@gmail.com

Vice ordförande Tyra: viceordforande.nlsek@gmail.com

Utbildningsbevakning Nicole: utbildningsbevakare.nlsek@gmail.com

Studentrepresentations-/ Medlemsansvarig Hanna: studentrep.nlsek@gmail.com & studentkorrespondent.nlsek@gmail.com 

Arbetsmiljöombud Hedvig: arbetsmiljoombudnlsek@gmail.com

Kassör Ellen L: kassor.nlsek2@gmail.com

Logistik Ansvarig Julia: logistik.nlsek@gmail.com 

Aktivitetsansvarig & Pr-Ansvarig Bianca: aktivitet.nlsek@gmail.com

Grön Sektionsansvarig & Webb-Asvarig Andreas: gronsektion.nlsek1@gmail.com & webbansvarig.nlsek@gmail.com

Utskottsrepresentant: General@larsex.com