Det är vi som är Norrköpings Lärarsektion, även kallad NLSek.

Vi är en studentförening som arbetar för att alla lärarstudenter
ska få en bra tid på universitetet och Campus Norrköping.
Vi representerar inte bara lärarutbildningar i Norrköping utan även de
decentraliserade utbildningarna som finns på Campus i Katrineholm, Motala,
Nyköping, Ronneby, Vimmerby och Västervik.
Vår verksamhet inriktar sig på det studiesociala, utbildningsbevakning &
arbetsmiljö.

Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss? Maila gärna!

Ordförande Emilia: ordforande.nlsek@gmail.com

Vice ordförande- och logistik Mikael: viceordforande.nlsek@gmail.com & logistik.nlsek@gmail.com

Utbildningsbevakning Johan: utbildningsbevakare.nlsek@gmail.com

Vice Utbildningsbevakare & Medlemsansvarig Tua: viceub.nlsek@gmail.com & studentkorrespondent.nlsek@gmail.com

Arbetsmiljöombud Elin: arbetsmiljoombudnlsek@gmail.com

Kassör Maja: kassor.nlsek2@gmail.com

Aktivitetsansvarig Julia: aktivitet.nlsek@gmail.com

Grön Sektionsansvarig Johanna: gronsektion.nlsek1@gmail.com

Webbansvarig Josefin: webbansvarig.nlsek@gmail.com

Utskottsrepresentant: General@larsex.com