Det är vi som är Norrköpings Lärarsektion, även kallad NLSek.

Vi är en studentförening som arbetar för att alla lärarstudenter
ska få en bra tid på universitetet och Campus Norrköping.
Vi representerar inte bara lärarutbildningar i Norrköping utan även de
decentraliserade utbildningarna som finns på Campus i Katrineholm, Motala,
Nyköping, Ronneby, Vimmerby och Västervik.
Vår verksamhet inriktar sig på det studiesociala, utbildningsbevakning &
arbetsmiljö.

Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss? Maila gärna!

Ordförande Emilia: ordforande@nlsek.se

Vice ordförande- och logistik Mikael: viceordforande@nlsek.se

Utbildningsbevakning Pernilla: utbildningsbevakare@nlsek.se

Arbetsmiljöombud Elin: arbetsmiljoombud@nlsek.se

Kassör Maja: kassor@nlsek.se

aktivitetsansvarig: logistikansvarig@nlsek.se

Medlemsansvarig: medlemsansvarig@nlsek.se

Grön Sektionsansvarig: gronsektion@nlsek.se

Webbansvarig Josefin: webbansvarig@nlsek.se

Utskottsrepresentant: General@larsex.com