Styrelsen 2023

Ellen Granö
Ordförande
ordforande.nlsek@gmail.com
Tyra Edengren
Vice Ordförande
viceordforande.nlsek@gmail.com
Ellen Liberg
Kassör
kassor.nlsek2@gmail.com
Hedvig Severinsson
Arbetsmiljöombud (AMO)
arbetsmiljoombudnlsek@gmail.com
Nicole Lindh (Nikki)
Utbildningsbevakare (UB)
utbildningsbevakare.nlsek@gmail.com
Bianca Broström
Aktivitetsansvarig & Pr-Ansvarig
aktivitet.nlsek@gmail.com pr.nlsek@gmail.com

Julia Erlandsson
Logistik
logistik.nlsek@gmail.com

Hanna Eriksson Studentrepresentations-/ Medlemsansvarig
studentrep.nlsek@gmail.com studentkorrespondent.nlsek@gmail.com 

Andreas Karlsson
Grön sektion & Webbansvarig
gronsektion.nlsek1@gmail.com webbansvarig.nlsek@gmail.com