Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss? Maila!

Ordförande Emelie: ordforande@nlsek.se

Vice ordförande Stina: viceordforande@nlsek.se

Utbildningsbevakning Clara: utbildningsbevakare@nlsek.se

Arbetsmiljöombud Julia: arbetsmiljoombud@nlsek.se

Kassör Kim: kassor@nlsek.se

Logistik- och aktivitetsansvarig Alma: logistikansvarig@nlsek.se

Medlemsansvarig: medlemsansvarig@nlsek.se

Grön Sektionsansvarig: gronsektion@nlsek.se

Webbansvarig: webbansvarig@nlsek.se

Utskottsrepresentant: General@larsex.com