Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss? Maila!

Ordförande Casper: ordforande@nlsek.se

Vice ordförande Wiktor: viceordforande@nlsek.se

Webbansvarig Elin: webbansvarig@nlsek.se

Logistikansvarig Terese: logistikansvarig@nlsek.se

Utbildningsbevakning Linn: utbildningsbevakare@nlsek.se

Medlemsansvarig Clara: medlemsansvarig@nlsek.se

Arbetsmiljöombud Joar: arbetsmiljoombud@nlsek.se

Kassör Victor: kassor@nlsek.se

Utskottsrepresentant: 
General@larsex.com