Vad gör vi?

NLSek = Norrköpings Lärarsektion, vi är en organisation som ligger under studentkåren StuFF.
Utbildningsbevakning
För att höja den redan goda kvalitén vid lärarprogrammen i Norrköping arbetar utbildningsbevakare (UB) med att föra fram lärarstudenternas tankar och åsikter om utbildningen till universitetet. Lärarstudenter kan vända sig till UB med frågor, tankar eller problem kring utbildningen, så kan utbildningsbevakare hjälpa till att hitta ett svar eller en lösning. Kontakta UB genom att maila till utbildningsbevakare@nlsek.se
Arbetsmiljöombud
Finns för att behålla och förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön berör bl.a. lokaler, ventilation och resvägar. Den psykosociala arbetsmiljön berör arbetsförhållanden som skapar risk för den psykiska hälsan, t.ex. trivseln. Vill du ha hjälp av AMO  kan du kontakta genom att maila till: arbetsmiljoombud@nlsek.se
Studiesocialt
För att underlätta de studiesociala åtagandena utanför studierna har NLSek tillsatt utskottet, mästeriet LÄRsex. Detta mästeri kommer arrangera aktiviteter för er studenter utanför den schemalagda studietiden. NLNU är också en del av NLSek, de arrangerar evenemang med kopplingar till näringslivet, bland annat så anordnar de Lärarnas Dag.

Styrelsen 2018

Alexander Kratz
Alexander Kratz

Ordförande

ordforande@nlsek.se

  Gustav Gille
  Gustav Gille

  Vice ordförande

  viceordforande@nlsek.se

   My Liljeqvist
   My Liljeqvist

   Kassör

   kassor@nlsek.se

    Edvard Samils
    Edvard Samils

    Arbetsmiljöombud (AMO)

    arbetsmiljoombud@nlsek.se

     Ida Lång
     Ida Lång

     Utbildningsbevakning (UB)

     utbildningsbevakare@nlsek.se

      Malin Orell
      Malin Orell

      Logistikansvarig/materialansvarig

      logistikansvarig@nlsek.se

       Julia Andersson
       Julia Andersson

       Aktivitetsansvarig

       aktivitetsansvarig@nlsek.se

        Pernilla Bergh
        Pernilla Bergh

        Webbansvarig

        webbansvarig@nlsek.se

         Maria Hellström
         Maria Hellström

         Grön sektion & Sekrteterare

         gronsektion@nlsek.se

          Henrik Johansson
          Henrik Johansson

          Klädesansvarig

           Eric Hermansson
           Eric Hermansson

           Studeranderep

           studentkorrespondent@nlsek.se

            Senaste nytt

            Här kan du ta del av de senaste nyheterna som händer på Lärarserktionen
            Fler nyheter

            Kontakta oss

            Vi återkommer så fort vi kan!
            Adress
            Universitetet Norrköping
            Kontakt