Vad gör vi?

Utbildningsbevakning
Utbildningsbevakaren (UB) hjälper dig som student att föra fram dina tankar och åsikter om utbildningen direkt till universitetet. Utöver det arbetar UB för att alla lärarstudenters studier på universitetet kan utvecklas och bli bättre. Om du har frågor om eller problem angående dina studier är det UB du ska vända dig till. Kontakta UB genom att maila till utbildningsbevakare.nlsek@gmail.com
Arbetsmiljöombud
Arbetsmiljöombud (AMO) arbetar med att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på Campus. AMO arbetar utöver det med frågor som handlar om dig som student, ditt mående och hur du trivs på Universitetet. Tycker du exempelvis att vissa platser på Campus är dåligt belysta, att en skrivare slutat fungera eller känner du dig på något sätt utsatt eller diskriminerad, då är det till AMO du ska vända dig till. Kontakta AMO genom att maila till arbetsmiljoombudnlsek@gmail.com
Studiesocialt
För att underlätta det studiesociala utanför den schemalagda studietiden har NLSek tillsatt utskottet, Mästeriet LÄRsex. Mästeriet anordnar olika former av aktiviteter som mottagningsveckorna, fester, pubar och sittningar och kommer helt enkelt finnas till för er studenter och förgylla ert studentliv med massor av roligheter! NLNU är också en del av NLSek, de arrangerar evenemang med kopplingar till näringslivet, bland annat så anordnar de Lärarnas Dag.