Vad gör vi?

NLSek = Norrköpings Lärarsektion, vi är en organisation som ligger under studentkåren StuFF.
Utbildningsbevakning
För att höja den redan goda kvalitén vid lärarprogrammen i Norrköping arbetar utbildningsbevakare (UB) med att föra fram lärarstudenternas tankar och åsikter om utbildningen till universitetet. Lärarstudenter kan vända sig till UB med frågor, tankar eller problem kring utbildningen, så kan utbildningsbevakare hjälpa till att hitta ett svar eller en lösning. Kontakta UB genom att maila till utbildningsbevakare@nlsek.se
Arbetsmiljöombud
Finns för att behålla och förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön berör bl.a. lokaler, ventilation och resvägar. Den psykosociala arbetsmiljön berör arbetsförhållanden som skapar risk för den psykiska hälsan, t.ex. trivseln. Vill du ha hjälp av AMO  kan du kontakta genom att maila till: arbetsmiljoombud@nlsek.se
Studiesocialt
För att underlätta de studiesociala åtagandena utanför studierna har NLSek tillsatt utskottet, mästeriet LÄRsex. Detta mästeri kommer arrangera aktiviteter för er studenter utanför den schemalagda studietiden. NLNU är också en del av NLSek, de arrangerar evenemang med kopplingar till näringslivet, bland annat så anordnar de Lärarnas Dag.

Styrelsen 2019

Julia Andersson

Ordförande

ordforande@nlsek.se

  Wille Hauer

  Vice ordförande

  viceordforande@nlsek.se

   My Liljeqvist

   Kassör

   kassor@nlsek.se

    Jennifer Grönlund

    Arbetsmiljöombud (AMO)

    arbetsmiljoombud@nlsek.se

     Joanna Lundholm Karlsson

     Utbildningsbevakning (UB)

     utbildningsbevakare@nlsek.se

      Edvard Samils

      Logistikansvarig/materialansvarig

      logistikansvarig@nlsek.se

       Angelica Mitchell

       Aktivitetsansvarig

       aktivitetsansvarig@nlsek.se

        Ida Lång

        Webbansvarig

        webbansvarig@nlsek.se

         Sara Eriksson

         Grön sektion

         gronsektion@nlsek.se

          Lucas Carlsson

          Medlemsansvarig

          Medlemsansvarig@nlsek.se

           Senaste nytt

           Här kan du ta del av de senaste nyheterna som händer på Lärarserktionen
           Fler nyheter

           Kontakta oss

           Vi återkommer så fort vi kan!
           Adress
           Universitetet Norrköping
           Kontakt