Vad gör vi?

NLSek = Norrköpings Lärarsektion, vi är en organisation som ligger under studentkåren StuFF.
Utbildningsbevakning
För att höja den redan goda kvalitén vid lärarprogrammen i Norrköping arbetar utbildningsbevakare (UB) med att föra fram lärarstudenternas tankar och åsikter om utbildningen till universitetet. Lärarstudenter kan vända sig till UB med frågor, tankar eller problem kring utbildningen, så kan utbildningsbevakare hjälpa till att hitta ett svar eller en lösning. Kontakta UB genom att maila till utbildningsbevakare@nlsek.se
Arbetsmiljöombud
Finns för att behålla och förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön berör bl.a. lokaler, ventilation och resvägar. Den psykosociala arbetsmiljön berör arbetsförhållanden som skapar risk för den psykiska hälsan, t.ex. trivseln. Vill du ha hjälp av AMO  kan du kontakta genom att maila till: arbetsmiljoombud@nlsek.se
Studiesocialt
För att underlätta de studiesociala åtagandena utanför studierna har NLSek tillsatt utskottet, mästeriet LÄRsex. Detta mästeri kommer arrangera aktiviteter för er studenter utanför den schemalagda studietiden. NLNU är också en del av NLSek, de arrangerar evenemang med kopplingar till näringslivet, bland annat så anordnar de Lärarnas Dag.

Styrelsen 2022

Emelie Eklöf
Emelie Eklöf

Ordförande

ordforande@nlsek.se

  Stina Nilsson
  Stina Nilsson

  Vice ordförande

  viceordforande@nlsek.se

   Kim Bergehammar
   Kim Bergehammar

   Kassör

   kassor@nlsek.se

    Julia Lantz
    Julia Lantz

    Arbetsmiljöombud (AMO)

    arbetsmiljoombud@nlsek.se

     Alma Emanuelsson
     Alma Emanuelsson

     Logistik- och aktivitetsansvarig

     logistikansvarig@nlsek.se aktivitetsansvarig@nlsek.se

      Clara Joelsson
      Clara Joelsson

      Utbildningsbevakning (UB)

      utbildningsbevakare@nlsek.se

       Maja Andersson
       Maja Andersson

       Webbansvarig

       webbansvarig@nlsek.se

        Rebecca Breiner
        Rebecca Breiner

        Medlemsansvarig

        medlemsansvarig@nlsek.se

         Ebba Wiesner
         Ebba Wiesner

         Grön sektionsansvarig

         gronsektion@nlsek.se

          Senaste nytt

          Här kan du ta del av de senaste nyheterna som händer på Lärarserktionen
          Fler nyheter

          Kontakta oss

          Vi återkommer så fort vi kan!
          Adress
          Universitetet Norrköping
          Kontakt