Vad gör vi?

NLSek = Norrköpings Lärarsektion, vi är en organisation som ligger under studentkåren StuFF.
Utbildningsbevakning
För att höja den redan goda kvalitén vid lärarprogrammen i Norrköping arbetar utbildningsbevakare (UB) med att föra fram lärarstudenternas tankar och åsikter om utbildningen till universitetet. Lärarstudenter kan vända sig till UB med frågor, tankar eller problem kring utbildningen, så kan utbildningsbevakare hjälpa till att hitta ett svar eller en lösning. Kontakta UB genom att maila till utbildningsbevakare@nlsek.se
Arbetsmiljöombud
För att behålla och förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön berör bl.a. lokaler, ventilation och resvägar. Den psykosociala arbetsmiljön berör arbetsförhållanden som skapar risk för den psykiska hälsan, t.ex. trivseln. Vill du ha hjälp av arbetsmiljöombudet kan du kontakta henne här: arbetsmiljoombud@nlsek.se
Studiesocialt
För att underlätta de studiesociala åtagandena utanför studierna har NLSek tillsatt utskottet, mästeriet Lärsex. Detta mästeri kommer arrangera aktiviteter för er studenter utanför den schemalagda studietiden. NLNU är också en del av NLSek, De arrangerar evenemang med kopplingar till näringslivet. Bland annat så anordnar de Lärarnas Dag.

Styrelsen 2017

Maria Hellström
Maria Hellström

Ordförande

ordforande@nlsek.se

  Ellinor Turfors
  Ellinor Turfors

  Kassör & Firmatecknare

  kassor@nlsek.se

   Pernilla Bergh
   Pernilla Bergh

   Arbetsmiljöombud (AMO) & webbansvarig

   arbetsmiljoombud@nlsek.se

    Josefin Albinsson
    Josefin Albinsson

    Utbildningsbevakning (UB)

    utbildningsbevakare@nlsek.se

     Linnéa Swärd
     Linnéa Swärd

     Vice Utbildningsbevakning (UB)

     utbildningsbevakare@nlsek.se

      Sarah Andersson
      Sarah Andersson

      Aktivitets-, klädes- & miljöansvarig

      aktivitetsansvarig@nlsek.se

       Jannica Dihlén
       Jannica Dihlén

       Aktivitets-, klädes- & miljöansvarig

       aktivitetsansvarig@nlsek.se

        Matilda Samuelsson
        Matilda Samuelsson

        Studeranderepresentantsansvarig & Utskottskontakt LÄRSex

        studentkorrespondent@nlsek.se

         Rebecka Lexén
         Rebecka Lexén

         Logistik- & miljöansvarig

         logistikansvarig@nlsek.se

          Henrik Johansson
          Henrik Johansson

          Utskottskontakt LÄRSex

           Oskar Alshorn
           Oskar Alshorn

           Inköpsansvarig

           ledamot@nlsek.se

            Senaste nytt

            Här kan du ta del av de senaste nyheterna som händer på Lärarserktionen
            Fler nyheter

            Kontakta oss

            Vi återkommer så fort vi kan!
            Adress
            Universitetet Norrköping
            Kontakt