Här hittar du aktiviteter som styrelsen antingen anordnat själva eller tagit del av tillsammans med utskott eller andra studenter.